Οδηγός καλλιέργειας κλωστικής/ βιομηχανικής Κάνναβης στην Ελλάδα

Σας παρουσιάζουμε τον Οδηγό Καλλιέργειας της Κάνναβης Sativa L. για την Ελλάδα που συνέταξε ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών. Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ τον Οδηγό Καλλιέργειας (PDF, 1.33 MB).

Ποικιλίες σπόρων πιστοποιημένες από την ΕΕ

Προκειμένου να καλλιεργούνται στην ΕΕ, οι ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης πρέπει να είναι καταχωρημένες στη Βάση δεδομένων φυτικών ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει εργαλείο αναζήτησης για όλα τις ποικιλίες γεωργικών και κηπευτικών φυτών των οποίων οι σπόροι μπορούν να διατίθενται στο σύνολο της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποικιλίες κάνναβης – Cannabis sativa των οποίων…

Το ΦΕΚ της ΚΥΑ για την Κλωστική Κάνναβη

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύτηκε στις 6 Απριλίου η ΚΥΑ για την καλλιέργεια της βιομηχανικής κάνναβης στη χώρα μας (ΦΕΚ Β, 929/2016). Πρόκειται για την Κοινή Υπουργική Απόφαση – με τις υπογραφές των Ν. Παρασκευόπουλου και Μ. Μπόλαρη – σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους…

Το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιομηχανική κάνναβη

Περιεκτικότητα σε THC και επιλεξιμότητα για άμεσες ενισχύσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την παραγωγή βιομηχανικής κάνναβης εφόσον η περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη είναι χαμηλότερη από 0,2 %, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς. Για την ακρίβεια, οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για…

Υπογράφηκε η ΚΥΑ για την Κάνναβη που προορίζεται για βιομηχανική χρήση

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο και τονΑναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 809/2014 και 639/2014 της…