Καλές πρακτικές: Πολωνία

Εθνικό νομικό πλαίσιο Η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης στην Πολωνία ρυθμίζεται από τον Νόμο της 29ης Ιουλίου 2005 για την αντιμετώπιση της τοξικομανίας. Στο κεφάλαιο 6 γίνεται αναφορά στην καλλιέργεια παπαρούνας και κάνναβης για βιομηχανικές χρήσεις. Βιομηχανική κάνναβη μπορεί να καλλιεργείται από γεωργούς που έχουν λάβει έγκριση από τις τοπικές αρχές αποκλειστικά για τις ανάγκες της…

Καλές πρακτικές: Ιταλία

Στην Ιταλία, το 2014 καλλιεργούνταν περίπου 1 290 εκτάρια με κάνναβη για βιομηχανικό σκοπό, ενώ το 1920 καλλιεργούνταν με κάνναβη πάνω από 90 000 εκτάρια (η Ιταλία ήταν η δεύτερη παραγωγός χώρα παγκοσμίως). Κύριος φορέας είναι η ASSOCANAPA, η Ιταλική Ένωση για την κάνναβη, ο ρόλος της οποίας είναι η ενθάρρυνση της καλλιέργειας κάνναβης. Εθνικό νομικό πλαίσιο…

Καλές πρακτικές: Γαλλία

Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο Λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών ομοιοτήτων μεταξύ της μαριχουάνας και της βιομηχανικής κάνναβης, η καλλιέργεια και η χρήση της δεύτερης υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία δυνάμει του άρθρου R5131-86 του Κώδικα Δημόσιας Υγείας. Στο άρθρο R5132-86 (όπως τροποποιήθηκε από το διάταγμα αριθ. 2013-473 της 5ης Ιουνίου 2013 – άρθρο 1 ) αναφέρεται: Απαγορεύονται η παραγωγή,…

Αγορά και εφαρμογές της βιομηχανικής κάνναβης στην Ευρώπη

Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε κατά βάση τα κύρια πορίσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανικής Κάνναβης (ΕΙΗΑ) το καλοκαίρι του 2012 σχετικά με την καλλιέργεια, τη μεταποίηση και τις εφαρμογές των ινών, της εντεριώνης και των σπόρων κάνναβης. Η έρευνα καλύπτει τη συγκομιδή του 2010 όσον αφορά συνολική καλλιεργούμενη έκταση 10 480 εκταρίων,…