Αγορά και εφαρμογές της βιομηχανικής κάνναβης στην Ευρώπη

στις

Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε κατά βάση τα κύρια πορίσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανικής Κάνναβης (ΕΙΗΑ) το καλοκαίρι του 2012 σχετικά με την καλλιέργεια, τη μεταποίηση και τις εφαρμογές των ινών, της εντεριώνης και των σπόρων κάνναβης. Η έρευνα καλύπτει τη συγκομιδή του 2010 όσον αφορά συνολική καλλιεργούμενη έκταση 10 480 εκταρίων, καθώς και 14 εταιρείες μεταποίησης κάνναβης και δύο ενώσεις εταιρειών μεταποίησης κάνναβης. Το 2010 έγινε συγκομιδή 76 095 τόνων κάνναβης, πρωτίστως για την παραγωγή εντεριώνης (46 %), ακολούθως για την παραγωγή ινών (27 %) και τέλος για την παραγωγή σκόνης (12 %). Το ίδιο έτος έγινε συγκομιδή 5 991 τόνων για τους σπόρους και τους καρπούς της (7 %) και 7,5 τόνων ανθέων για ιατρικές εφαρμογές και για την παραγωγή αιθέριων ελαίων για τρόφιμα και ποτά (8 %).

pie

Πηγή: επεξεργασία δεδομένων από τους συντάκτες βάσει του ιστότοπου The European Hemp Industry: cultivation, processing and applications for fibres, shivs and seeds.

Όσον αφορά τη μεταποίηση της κάνναβης και σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, το άχυρο κάνναβης στην Ευρώπη μεταποιείται μόνο σε συνολική γραμμή ινών, με αποτέλεσμα την παραγωγή τυχαίων μη ευθυγραμμισμένων τεχνικών ινών. Το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση του λιναριού, το οποίο μεταποιείται σε γραμμές μεταποίησης μακρών ινών, με αποτέλεσμα την παραγωγή μιας ευθυγραμμισμένης μακράς υφάνσιμης ίνας υψηλής αξίας και μιας τεχνικής βραχείας ίνας σε μορφή παρόμοια με εκείνη της κάνναβης.

Η «μόνη εδραιωμένη αγορά» για τον πολτό κάνναβης είναι η «αγορά των τσιγαρόχαρτων»· για την ακρίβεια, πάνω από το 90 % του πολτού κάνναβης που αναμιγνύεται με πολτό λιναριού προορίζεται για αυτήν την αγορά. Τις τελευταίες δεκαετίες η εν λόγω αγορά παρέμεινε σταθερή και δεν αναμένεται να επεκταθεί. Η αγορά θεωρείται υψηλού κινδύνου γιατί ο πολτός της κάνναβης και του λιναριού μπορούν να αντικατασταθούν από ξυλοπολτό κραφτ με την προσθήκη συγκεκριμένων πρόσθετων.

Οι ίνες κάνναβης χρησιμοποιούνται κυρίως για μονωτικό υλικό και για βιο-σύνθετα υλικά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Όσον αφορά το μονωτικό υλικό, το μερίδιο των εφαρμογών του (στις οποίες περιλαμβάνονται μη υφασμένες εφαρμογές, όπως εδαφοκαλύμματα για κήπους και καλλιέργειες, επιφάνειες για καλλιέργεια κάρδαμου και τάπητες για χοιρίδια) είναι 29,2 % και 66,4 % χωρίς τον πολτό και το χαρτί. Γενικά, η αγορά των μη υφασμένων χρήσεων μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω. Σε εφαρμογές όπως η καλλιέργεια κάρδαμου και τα εδαφοκαλύμματα, οι ίνες κάνναβης πωλούνται σε ανταγωνιστικές τιμές, ενώ σε άλλες εφαρμογές, όπως το μονωτικό υλικό, η κάνναβη είναι από δύο έως τέσσερις φορές ακριβότερη σε σύγκριση με το γυαλί ή τον ορυκτοβάμβακα αλλά παρέχει επιπλέον οφέλη για την υγεία (δεν προκαλεί ερεθισμούς), τη ροή της υγρασίας και τη θερμική ικανότητα. Τα βιο-σύνθετα υλικά περιλαμβάνουν το 14,4 % των χρήσεων και το 32,7 % χωρίς τον πολτό και το χαρτί και χρησιμοποιούνται κυρίως στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ ακολουθούν οι βιομηχανίες της Γαλλίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Αν και η «μόνη πραγματικά εδραιωμένη αγορά βιο-σύνθετων υλικών είναι η χύτευση με πίεση σε εσωτερικές εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία», η αγορά αυτή είναι υπό ανάπτυξη. Οι ίνες κάνναβης μεταποιούνται με διάφορους τρόπους για την παραγωγή βιο-συνθέτων υλικών: με την προαναφερόμενη χύτευση με πίεση, με χύτευση με μεταφορά ρητίνης, η οποία χρησιμοποιείται στην κατασκευή επίπλων και σκαφών αναψυχής, και με χύτευση με έγχυση, η οποία χρησιμοποιείται σε διάφορα καταναλωτικά προϊόντα (περιέκτες για δίσκους τροχίσματος, τεφροδόχοι και σε εσωτερικές εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία). Οι ίνες κάνναβης που χρησιμοποιούνται για βιο-σύνθετα υλικά ανταγωνίζονται άλλες καλλιέργειες ινών όπως το λινάρι, το κενάφ, η γιούτα και το σιζάλ, «ενώ το πιο πρόσφατο μερίδιο αγοράς κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 %».

Η εντεριώνη της κάνναβης χρησιμοποιείται στη στρωμνή των αλόγων κατά κύριο λόγο, αλλά και των κοτόπουλων. «Η εντεριώνη της κάνναβης απορροφά υγρασία τετραπλάσια του ξηρού βάρους της» και αποσυντίθεται γρήγορα δημιουργώντας εξαιρετικό κομπόστ. Η αγορά της εντεριώνης για τη δημιουργία στρωμνής αντιστοιχεί στο 62 % του συνόλου των εφαρμογών της εντεριώνης. Μια νέα εφαρμογή είναι η χρήση της εντεριώνης σε συνδυασμό με άσβεστο στον τομέα των κατασκευών, η οποία αντιστοιχεί στο 15 % του συνόλου της αγοράς της εντεριώνης της κάνναβης. Τα τελευταία χρόνια, το νέο αυτό υλικό, το οποίο ψεκάζεται σε ξύλινο πλαίσιο, έχει χρησιμοποιηθεί σε ιδιωτικές κατοικίες στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Το υλικό διαθέτει καλές μονωτικές ιδιότητες, είναι εύκολο στον χειρισμό, «φαίνεται να είναι ανθεκτικό στις ρωγμές, κάτι που αποτελεί ωφέλιμο χαρακτηριστικό για σεισμογενείς περιοχές» και έχει ανταγωνιστική τιμή. Μεταξύ των άλλων εφαρμογών της εντεριώνης (22 % επί του συνόλου) περιλαμβάνονται η καύση για θερμότητα και ηλεκτρισμό, η βιομηχανία των μοριοσανίδων (μια πολύ μικρή εξειδικευμένη αγορά στην Ευρώπη λόγω της υψηλότερης τιμής της εντεριώνης της κάνναβης σε σύγκριση με το ξύλο).

Οι σπόροι κάνναβης αποτελούν κυρίως υποπροϊόν της κάνναβης που καλλιεργείται στην κεντρική ή τη νότια Ευρώπη για την παραγωγή ινών. Στην Ευρώπη, μόνο μικρές καλλιεργούμενες εκτάσεις προορίζονται αποκλειστικά για την παραγωγή σπόρων κάνναβης. Περίπου το 50 % της ευρωπαϊκής ζήτησης καλύπτεται με εισαγωγές από την Κίνα. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής χρησιμοποιείται ως ολόκληροι σπόροι (72,3 %) και ακολουθούν οι σπόροι για έλαια (15,7 %) και οι αποφλοιωμένοι σπόροι (11,7 %). «Ο ολόκληρος σπόρος, το φθηνότερο προϊόν που υπόκειται στη λιγότερη κατεργασία, χρησιμοποιείται κυρίως στις ζωοτροφές (67,2 %) και μόνο 5,1 % χρησιμοποιείται σε προϊόντα ανθρώπινης κατανάλωσης. Οι αποφλοιωμένοι σπόροι χρησιμοποιούνται κυρίως για προϊόντα ανθρώπινης διατροφής (9,5 %) και μόνο το 2,2 % χρησιμοποιείται για ζωοτροφές. Το πιο ακριβό προϊόν, το έλαιο κάνναβης, χρησιμοποιείται σχεδόν εξ ολοκλήρου για προϊόντα ανθρώπινης διατροφής (15,4 %), καλλυντικά (0,3 %) και μόνο το 0,3 % χρησιμοποιείται για ζωοτροφές» (κυρίως για πτηνά και ψάρια). Οι σπόροι κάνναβης αποτελούν πηγή ανόργανων θρεπτικών ουσιών και βιταμινών: το έλαιό τους περιέχει 90 % μη κορεσμένα λιπαρά οξέα, όπως ωμέγα 3 και 6. Λαμβανομένων υπόψη των θρεπτικών ιδιοτήτων, η αγορά των σπόρων και του ελαίου κάνναβης στα τρόφιμα «θα μπορούσε τουλάχιστον να εκατονταπλασιαστεί».

Σχήμα 2. Πιθανές εφαρμογές στην αγορά και εμπορικές εφαρμογές της κάνναβης

commercialapplications

Πηγή: Industrial hemp: a new crop for NSW

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3, στην Ευρώπη συνελέγησαν περισσότεροι από 76 000 τόνοι άχυρου κάνναβης οι οποίοι προορίζονταν για διαφορετικές χρήσεις, μεταξύ άλλων πολτός, χαρτί, κατασκευαστικά υλικά κ.λπ.

Σχήμα 3. Επισκόπηση των υφιστάμενων εφαρμογών της κάνναβης στην Ευρώπη (πηγή: έρευνα EIHA του καλοκαιριού του 2012)

surveyharvest2010

KANNABIO

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s